slezká diakonie logo

HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením

Život se nepíše, život se žije...

Domov pro osoby se zdravotním mentálním postižením


Registrovaná sociální služba - domov pro osoby se zdravotním postižením
dle § 48 zák.č. 108/2006 o sociálních službách.

Druh : služby sociální péče

Forma : pobytová


Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením HOSANA Karviná je pomáhat dospělým lidem se středním a těžkým mentálním postižením. Poskytujeme jim bydlení a každodenní podporupéči o sebe, v komunikaci, při využívání volného časuslužeb ve městě, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhé osoby.


INFORMACE PRO ZÁJEMCE CHCI DO HOSANY


Přijetí do domova HOSANA


Jsme prospěšní lidem s mentálním postižením

PROHLÉDNĚTE SI JAK TO U NÁS VYPADÁ


hosana