slezká diakonie logo

HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením

Život se nepíše, život se žije...

Domov pro osoby se zdravotním mentálním postižením

AKTUÁLNÍ INFORMACE


INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY STŘEDISKA

POKYN K NÁVŠTĚVÁM VE STŘEDISKU OD 28.08.2020