slezká diakonie logo

MÍT POCHOPENÍ PRO NOUZI DRUHÝCH, UJÍMAT SE BÍDY DRUHÝCH, BÝT OHLEDUPLNÝ A CHÁPAJÍCÍ.

logo

Ceník za poskytované služby

Výše úhrad za poskytované služby:

Rodina s dětmi: dospělá osoba 90 Kč/den, dítě 60 Kč/den

Samotná žena: 120 Kč/den

Celková výše úhrady se odvíjí od počtu odbydlených dnů v měsíci a počtu ubytovaných osob.