slezká diakonie logo

Na problémy nejste sami...

 

Občanská poradna Karviná

 

 

Cíle a cílová skupina

Cíle OBČANSKÉ PORADNY Karviná

Cílem občanské poradny je, aby občan :

- získal orientaci ve své situaci,
- získal informace vedoucí k řešení své situace,
- znal možnosti, důsledky a návazné služby,
- rozhodl na základě získaných rad o řešení své situace,
- získal doprovod po celou dobu řešení své situace, pokud bude mít zájem.

Cílová skupina OBČANSKÉ PORADNY Karviná

OBČANSKÁ PORADNA Karviná poskytuje odborné sociální poradenství každému občanovi, který se na ní obrátí z důvodu nepříznivé sociální situace, nebo je takovou situací ohrožen a neumí jí řešit vlastními silami

OP poskytuje své služby každému, jehož komunikační schopnosti odpovídají úrovni, která je pro využití služby v jím požadovaném rozsahu potřebná, nebo si zajistí přítomnost zákonného zástupce, opatrovníka, asistenta, tlumočníka, pomůcky či jiný prostředek, který takovou komunikaci umožní.

Občanská poradna může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze za těchto podmínek:

- žádá-li zájemce o sociální službu, kterou neposkytujeme

-nemá-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá - potom pracovníkpředá zájemci o službu informativní leták OBČANSKÉ PORADNY Karviná a informuje ho o možnosti navštívit poradnu v jiný den či v jiných úředních hodinách.