slezká diakonie logo

EFFATHA Karviná,
sociálně terapeutické dílny

Kdo začal, půl díla vykonal.

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením

 

Poskytujeme pomocnou ruku při nácviku dovedností a při zapojování do světa kolem nás


Našim uživatelům poskytujeme bezplatně činnosti na základě individuálního přístupu. Jsou to následující činnosti:

Pomoc s osobní hygienouPodpora pro mentálně postižené osoby

.

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu


- pomoc při hygieně rukou
- pomoc při manipulaci s oděvem před a po použití toalety, při hygieně po použití WC
- pomoc při výměně inkontinentních pomůcek
Podmínky pro osobní hygienu

.

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

(strava jako jediná je za úhradu)
- zajištěni stravy v rozsahu obědu
- podpora při přípravě teplých nápojů (čaj, káva)

Zajistíme stravu pomoc pomoc pomoc


.

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování


- nácvik oblékání a obouvání včetně speciálních pomůcek
- nácvik schopnosti dodržování základních hygienických návyků
- nácvik samostatné docházky na obědy do jídelny
- nácvik orientace v prostředí orientace a v čase - v prostorách dílen a v blízkém okolí


pomoc pomoc Kontakt s lidmi

.

podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností


a) nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností
- nácvik běžného úklidu a udržování pořádku - umývání a utírání nádobí, udržování vybavení dílen v čistotě, očista povrchu,
- nácvik manipulace s pracovními pomůckami a nástroji - vyměřování, stříhání, malování, práce s keramickou hlínou, pedigem aj.
- nácvik pracovních schopností a dovedností - pravidelná docházka a dochvilnost, dodržování pracovní doby a přestávek, převlékání do pracovního oděvu, aktivita a zájem o práci, dodržování pracovních postupů
- nácvik komunikace - verbální, neverbální, alternativní
- nácvik zodpovědnosti za své jednání a rozhodnutí (výběr dílen), podpora ve vytvoření vlastního názoru, vyjadřování svých potřeb a přání, schopnost obhájit svůj názor

b) pomoc při obnovení nebo upevňování, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
- nácvik dodržování zásad společenského chování - oslovování, představování se, navázání komunikace, dodržování přiměřeného kontaktu
- podpora při účasti na vzdělávacích akcích - návštěva výstav, exkurze tématicky související s náplní práce v dílnách
- nabídka duchovní podpory formou modlitby, zamyšlení se nad biblickými texty v rámci "Ranní chvilky"

Nácvik dovednostíNácvik dovednostíNácvik dovednostíNácvik dovednostíAktivity v dílnách Hosana
Podpora klíčovým pracovníkemKontakt s lidmi InformacePoradenství