slezká diakonie logo

EFFATHA Karviná,
sociálně terapeutické dílny

Kdo začal, půl díla vykonal.

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením

 

Chci se stát dobrovolníkem ve středisku EFFATHA Karviná

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.

Středisko Slezské diakonie
EFFATHA Karviná
HLEDÁ DOBROVOLNÍKY
pro dospělé lidi s mentálním postižením.
Dobrovolníci u lidí s mentálním postižením
Člověk s mentálním postižením potřebuje pomoc
a dobrovolník mu může umožnit dělat věci,
které by si přál, jak a kdy chce.

Kdy?
V pracovních dnech.

DobrovolnictvíNabízíme:
- informace o poslání a činnosti organizace
- informace o činnosti, kterou byste chtěl/a vykonávat
- činnost, která by naplňovala vaše očekávání
- spolupráci s koordinátorem dobrovolníků
- zaškolení a výcvik
- supervizi (setkání, na kterém můžete sdělit své pocity, úspěchy, problémy)
- právo říct ne, nebude-li činnost vyhovovat vašim zájmům a schopnostem
- morální ohodnocení dobře vykonané činnosti
- pojištění pro výkon dobrovolnické činnosti pro případ odpovědnosti za škody
- získání podkladů pro závěrečné práce
- právo požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebujete

Očekáváme:
- splnění úkolů, ke kterým jste se zavázal/a
- spolehlivost
- nezneužívání projevené důvěry
- znalost svých časových možností a osobních limitů (zdravotních aj.)
- ochotu být týmovým hráčem
- ochotu ztotožnit se s posláním organizace a organizaci navenek prezentovat
- vedení volnočasových aktivit

Máte chuť darovat svůj čas? Máte chuť někomu pomáhat?
Chcete být někomu společníkem?
Nalákali jsme vás?

Kontakt

Zkontaktujte nás