slezká diakonie logo

EFFATHA Karviná,
sociálně terapeutické dílny

Kdo začal, půl díla vykonal.

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením


Registrovaná sociální služba - sociálně terapeutické dílny
dle § 67 zák.č. 108/2006 o sociálních službách.

Druh : služby sociální prevence

Forma : ambulantní


Poslání

Posláním střediska Slezské diakonie EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny je umožnit dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním z karvinského regionu* za podpory pracovníků aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi v okolí.

*Přednostně přijímáme občany Karviné nebo lidi bydlící na území města Karviné, a dále ORP Karviná, Albrechtice, Orlová, Doubrava, Václavovice.


Cíle

Cílem naší služby je uživatel, který:

udržuje si a rozvíjí základní pracovní návyky, které mu pomůžou:

- uplatnit se na chráněném či otevřeném trhu práce

- aktivně trávit část pracovního dne v sociální službě

udržuje si a rozvíjí svoje sociální dovednosti, zejména:

- zkvalitňovat vzájemnou komunikaci

- spolupracuje podle svých potřeb a možností s návaznými službami v regionu, aby nebyl zcela závislý na službě a na svém sociálním okolí


Zásady

V naší službě uplatňujeme především tyto zásady:

- k uživatelům přistupujeme individuálně podle jejich možností, potřeb, přání a zdravotního stavu

- respektujeme osobní tempo uživatelů

- dbáme na důstojné zacházení s uživateli a rovný přístup

- pracujeme týmově