slezká diakonie logo

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
(M. Tereza)

images/denni_stacionar_eunika/ds-logo.png

Posláním EUNIKA Karviná, denního stacionáře je pravidelná pomoc a podpora dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením podle jejich individuálních potřeb, přání a možností. Poskytujeme sociální péči, poradenství a další odbornou pomoc s cílem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti tak, aby byli co nejvíce samostatní v každodenním životě.

Doba poskytovaní sociální služby

pondělí - pátek 10:00 - 16.00 hod.

Zásady služby

V denním stacionáři pracujeme podle těchto zásad:

Individuální přístup

Respektujeme individualitu, zvláštnosti, osobitost a věk každého uživatele, vnímáme jeho potřeby a přání.

Povzbuzující a motivující přístup

Uživatel je při poskytování sociálních služeb povzbuzován a motivován v jeho každodenních činnostech.

Týmová spolupráce

Jednotný přístup všech pracovníků k uživateli, jejich vzájemná koordinace a spolupráce.

Profesionalita

Pracovníci si při své práci počínají profesionálně, vzdělávají se, vždy hájí zájmy uživatele a jednají v jeho prospěch.

Respekt ke svobodě vyznání

Slezská diakonie je křesťanskou organizací, pro využívání služeb v denním stacionáři není však náboženská příslušnost podmínkou.

Kapacita služby:

Okamžitá kapacita: 18 osob

Kapacita uzavřených smluv (platných) 50 (osob).