Hledám práci | Slezská diakonie - Oblast Karvinsko
slezká diakonie logo

BÝT ON LINE
znamená
BÝT DOSTUPNÝ A NABLÍZKU

Klub On Line

Hledám práci

Minipřednáška hledám prácí.
Pracovníci klubu On Line připravili pro uživatele malý workshop o tom, jak si najít práci. Zaměří se na to, kde práci najít, jak vytvořit životopis, či jak správně napsat motivační dopis. Součástí bude také několik vět o tom, jak probíhá výběrové řízení a jak se na něj připravit. Pokud bude zájem ze strany uživatelů, pracovníci jsou připraveni si společně prakticky vyzkoušet výběrové řízení. Všechny uživatele zveme.

Autor: Tým On Line Čas vydání: 11:28 15.12.2010