slezká diakonie logo

HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením

Život se nepíše, život se žije...

Domov pro osoby se zdravotním mentálním postižením

 

Sazebník úhrad za poskytované služby ve středisku HOSANA Karviná

Peníze

Ceny jsou platné od 1.2.2018

Ubytování

Dvoulůžkový pokoj - 160 Kč/den Dvoulůžkový pokoj.

Jednolůžkový pokoj - 175 Kč/den Jednolůžkový pokoj

V případě absence hradí uživatel 100% výše úhrady za ubytování/den.

Strava

Jídlo

V pracovní dny:

Snídaně - 27 Kč/den- s rozšířenou nabídkou výběru potravin
Oběd - 58 Kč/den
Večeře - 29 Kč/den
CELKEM STRAVA 114 Kč/os./den

V sobotu a v neděli:

Snídaně - 27 Kč/den- s rozšířenou nabídkou výběru potravin
Oběd - 75 Kč/den
Večeře - 29 Kč/den
CELKEM STRAVA 131 Kč/os./den


Za poskytnutí pomoci dle individuálních potřeb

= úhrada ve výši přiznaného příspěvku na péči

Pomoc
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Bez úhrady Neplatí se

Poskytnutí základního sociálního poradenství
Informace Poradenství