Den otevřených dveří - Program 6ka | Slezská diakonie - Oblast Karvinsko
slezká diakonie logo

BÝT ON LINE znamená
                  BÝT DOSTUPNÝ A NABLÍZKU

Streetwork On Line - terénní pracovník

Den otevřených dveří - Program 6ka

Přijměte pozvání Na den otevřených dveří PROGRAMU 6KA, který se uskuteční v pondělí 27.7.2009 od 14-17 hodin na bývalém ragbyovém hřišti za Ubytovacím střediskem Předvoj

Pozvánku na akci naleznete ve fotogalerii.

Program:
 14 hodin zahájení, minivernisáž fotografií a úvodní slovo hostů, pohoštění,
 hry, soutěže a různé aktivity dětí a pro děti,
 soutěž o zajímavé ceny pro děti,
 ukončení v 17 hodin.

Streetwork On Line - „Program 6ka"
Terénní sociální pracovníci pravidelně dochází na 2 hodiny na kontaktní místo „hřiště". Zde poskytují sociální poradenství, doučují, umožňují dětem trávit volný čas různými aktivitami (malování, hraní her, sportování), nebo si s dětmi povídají o tom, s čím si neví rady, či o tom, co je zajímá.

Kontaktní místo 6ka naleznete:
http://www.mapy.cz/#mm=FP@ax=142519024@ay=135348208@at=Kontaktn%C3%AD%20m%C3%ADsto%206ka@ad=Kontaktn%C3%AD%20m%C3%ADsto%206ka@x=142519504@y=135349344@z=16

Na setkání s Vámi se těší tým Střediska On Line

Autor: Alena Čas vydání: 07:46 20.07.2009