slezká diakonie logo

HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením

Život se nepíše, život se žije...

Domov pro osoby se zdravotním mentálním postižením

 

HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením

Služby sociální péče

Pobytová služba

Domov poskytuje na základě individuálního přístupu následující činnosti:

a)Ubytování
-ubytování, dopomoc při úklidu a praní osobního prádla dle individuálních potřeb, žehlení prádla

Ubytování v Hosaně Ubytování v Hosaně

b)Celodenní strava v rozsahu min.3 jídel

StravováníStravování Stravování

c)Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při oblékání a svlékání
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Oblékání>OblékáníJídlo, pitíDoprovod

d)Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
- holení
- pedikúra, manikúra
- pomoc při péči o vlasy

PomocHygienaMytí

e)Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Aktivizační činnosti v domově vedené jednotlivými pracovníky v sociálních službách: tanec, cvičení, hraní na hudební nástroje a zpěv, pěstitelsví, rukodělné činnosti, vaření,setkávání mužů a žen, práce na počítači a s tabletem.

Volnočasové a zájmové aktivity

PomocNácvik Kultura a výlety

f)Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

- dojednání návazné sociální služby( fyzický doprovod do těchto zařízení)
- pomoc při obnovení či upevnění kontakturodinou
- podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob
(integrační aktivity, návštěvy kulturních, společenských, sportovních akcí

MHDTelefonovatKontakt s lidmi

g)Sociálně terapeutické činnosti

- služby psychologa/psychoterapeuta
(hry zaměřené na rozvoj psychomotorických dovedností, rozhovor individuální, skupinový, modelové situace, poradenství a rozhovor s rodiči, s opatrovníky uživatelů)
- spolupráce s psychiatrem
- pomoc klíčového pracovníka
(individuální rozhovor, skupinový rozhovor, diskuse k problémům)
- poskytnutí pastorační péče
(individuální a skupinový rozhovor s pastorem)

Pomoc klíčového pracovníkaRozhovor

h)Pomoc při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


- pomoc při jednání -úřady, soud, doprovod na Magistrát města

- pomoc ve zprostředkování kontaktu s lékaři - objednávání k lékaři, doprovody k lékaři

PomocDoprovodVyřízení záležitostí

Základní sociální poradenství

- poskytnutí informacísměřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
- poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
- poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů
pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě
- poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu
InformacePoradenství