slezká diakonie logo

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

Top logo

popis-sluzby-noe

Poslání služby NOE Karviná, podpora samostatného bydlení poskytuje pomoc lidem s duševním a kombinovaným postižením tak, aby byli schopni žít doma, starat se o svou domácnost, zvládli samostatně péči o sebe sama. Cíle služby Služba NOE Karviná usiluje o to, aby uživatelé služby dle svých potřeb, přání a možností: •získali a udrželi si samostatné bydlení v přirozeném prostředí •zvládli starat se o svou domácnost a své osobní záležitosti •udržovali kontakt s lidmi a využívali běžně dostupné služby •znali a uplatňovali svá práva i povinnosti Cílová skupina Služba je určena osobám od 18ti let věku s chronickým duševním onemocněním a s kombinovaným postižením, kde převažuje duševní onemocnění. Naši uživatelé žijí ve vlastní domácnosti v Karviné. Nabízíme tyto služby NOE Karviná, podpora samostatného bydlení nabízí uživatelům za úhradu následující základní činnosti, a to prostřednictvím 2 pracovníků v sociálních službách a jednoho sociálního pracovníka: •Pomoc při zajištění chodu domácnosti Jedná se o pomoc s úklidem domácnosti, s jeho údržbou, s údržbou osobních věcí. Uživatelům je také poskytována podpora při hospodaření s penězi a při nákupech a běžných pochůzkách. •Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Pracovníci pomáhají uživatelům s nácvikem správného a úspěšného zvládání činností v domácnosti, zvládání péče o sebe sama. Podporují uživatele při nácviku těch činností, které jim pomohou zvládat situace mimo domov, mimo domácnost (nácvik komunikačních dovedností jak jednat s lidmi, jak vést rozhovor aj.) •Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pracovníci poskytují doprovod dětí do školy, k lékaři, na zájmové aktivity a zpět; dospělé uživatele pak doprovází k lékaři, na úřady, na nákupy a zpět, na území města Karviná. •Sociálně terapeutické činnosti Jsou poskytovány především sociálním pracovníkem, který uživatele prostřednictvím nabízených aktivit připravuje na život ve společnosti – nacvičují zvládání různých rizikových situací, plánují konkrétní postup, např. telefonování, jednání na úřadu. •Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Pracovník pomáhá uživateli s komunikací v běžných záležitostech, rovněž v různých krizových situacích, dále pomáhá s vyřizováním administrativních záležitostí – pochopení různých formulářů, dopisů, e-mailů, upomínek, složenek apod. Zásady služby Pracovníci NOE Karviná poskytují sociální službu na základě těchto principů: •respekt k názorům, soukromí, jedinečnosti a volbě uživatele •individuální přístup •vzájemná spolupráce na základě důvěry a pocitu bezpečí Sponzoři •Statutární město Karviná
žádné články