slezká diakonie logo

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
(M. Tereza)

Prostory denního stacionáře Eunika