Informace o poskytované službě | Slezská diakonie - Oblast Karvinsko
slezká diakonie logo

Na problémy nejste sami...

 

Občanská poradna Karviná

 

 

Informace o poskytované službě

Dostupnost

Adresa zařízení: OBČANSKÁ PORADNA Karviná V Aleji 435 734 01 Karviná - Ráj

Poradna sídlí nedaleko centra města, v blízkosti se nachází zastávky MHD, ale také meziměstské linkové dopravy, v objektu bývalé mateřské školy. Pokud má uživatel omezenou možnost pohybu, lze s ním také sjednat návštěvu v domácím prostředí.

Pro veřejnost je služba otevřena tři dny v týdnu (v úterý 8:00-12:00 a 14:00-17:00, ve středu 8:00-12:00 a ve čtvrtek 8:00-12:00 a 13:00-16:00), na pátek dopoledne je možné předem se objednat. Poslední zájemce o službu je přijímán v 11:15 před polední přestávkou a v 16:15 (úterý), resp. 15:15 (čtvrtek) před koncem konzultačních hodin, je-li volná konzultační místnost.

Kapacita služby

V jednu chvíli mohou čerpat službu dva uživatelé, přičemž konzultace trvá průměrně 45 minut. Denní kapacita služby činní 5 intervencí.

Smlouva o poskytnutí služby

S každým zájemcem o službu, je uzavřena dle § 91 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ústní smlouva, a to do 31.12. aktuálního kalendářního roku, s čímž je zájemce předem seznámen. Při uzavírání ústní smlouvy je uživateli předán písemný informační leták OBČANSKÉ PORADNY Karviná, který kromě jiných informací obsahuje také Pravidla poskytování sociální služby.

Individuální plán uživatele

Individuální plán sestavuje uživatel společně se sociálním pracovníkem. Spolu s uživatelem jsou navrhovány možnosti a následné kroky, jak situaci řešit. Konečné rozhodnutí je však ponecháno zcela na uživateli. Individuální plánování služby začíná uzavřením smlouvy a pokračuje pak v jednotlivých fázích až do ukončení spolupráce uživatele se sociálním pracovníkem ( poradcem).

žádné články