slezká diakonie logo

HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením

Život se nepíše, život se žije...

Domov pro osoby se zdravotním mentálním postižením

 

HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením

Pobytová služba

1. Nabídka základních čínností

Uživatelům poskytujeme na základě individuálního přístupu tyto činnosti:

Poskytnutí ubytování

Ubytování 24 hodin denně po celý kalendářní rok v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji

Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Ubytování v Hosaně Ubytování v Hosaně

Poskytnutí stravy

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel - SNÍDANĚ, OBĚD a VEČEŘE.

StravováníStravování Stravování

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Oblékání>OblékáníJídlo, pitíDoprovod

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Pomoc při použití WC

PomocHygienaMytí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovně výchovná činnost - nácvik péče o domácnost, nácvik péče o zahradu

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností - nácvik práce s počítačem a tabletem, nácvik obsluhy elektrospotřebičů, nácvik přípravy a vaření jídel a nápojů, nácvik hospodaření s finančními prostředky, nácvik v oblasti rozumové, smyslové, řečové, tělesné hudební aj.

Vytváření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

Volnočasové a zájmové aktivity

PomocNácvik Kultura a výlety

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů - např. zprostředkování kontaktu s návaznou sociální službou, kadeřníkem, obchodem, veřejnou dopravou, lékařem, poštou atd.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování

MHDTelefonovatKontakt s lidmi

Sociálně terapeutické činnosti

Individuální rozhovory s uživatelem

Porady s uživateli

Individuální plánování s uživatelem

Pomoc klíčového pracovníkaRozhovor

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - dopomoc při jednání s úřady, soudy, zajištění doprovodu

PomocDoprovodVyřízení záležitostí

Základní sociální poradenství

Poskytnutí informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby

Poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče

Poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů
pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě

poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu

InformacePoradenství2. Nabídka fakultativních čínností

Uživatelům nabízíme nad rámec základních činností tyto fakultativní činnosti:

Doprava vozidlem poskytovatele v případě potřeby

Používání telefonní linky poskytovatele pro soukromé účely