slezká diakonie logo

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
(M. Tereza)

 

Seznam publikací k zapůjčení

1. Kohlová M.A. 200 výtvarných činností
2. Orestein J. 365 užitečných nápadů pro první rok s dítětem
3. Čadilová V. Agrese u lidí s mentální retardací a artismem
4. Lunch C. Cvičení pro rozvoj řeči
5. Uždil J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta
6. Rogge J. U. Děti potřebují hranice
7. Estivil E. Dětská nespavost
8. Langmeier J. Dětská psychoterapie
9. Hrdlička M. Dětský autismus
10. Newman S. Hry a činnosti pro vývoj dětí s postižením
11. Bartl A. Hry pro tříleté a mladší děti
12. Šimanovský Z. Hry pro zvládání agresivity a neklidu
13. Chvátalová H. Jak se žije dětem s postižením
14. Budíková J. Je vaše dítě připraveno do první třídy
15. Kopřiva K. Lidský vztah jako součást profese
16. Kubálková D. Logopedická prevence
17. Prekopová J. Malý tyran
18. Švarcová I. Mentální retardace
19. Lechta V. Diagnostika narušené komunikační schopnosti
20. Train A. Nejčastější poruchy dětí
21. Morales R. C. Orofaciální regulační terapie
22. Zelinková O. Pedagogická diagnostika
23. Munden A. Poruchy pozornosti a hyperaktivita
24. Hájek K. Práce s emocemi pro pomáhající profese
25. Vokurka M. Praktický slovník medicíny
26. Prouty G. Preterapie
27. Schopler E. Příběhy dětí s autismem
28. Piaget J. Psychologie dítěte
29. Sobotková I. Psychologie rodiny
30. Grizivatz C. S. Rodičovská autorita
31. Novák T. Sám sobě psychologem
32. Brierley . 7 prvních let života rozhoduje
33. Matoušek O. Sociální práce v praxi
34. Cambellová Techniky arteterapie ve výchově
35. Janovský J. Ucelená rehabilitace dětí s postižením
36. Vojta V. Vojtův princip (rehabilitace)
37. Kohlová M. A. Výtvarné činnosti pro malé děti
38. Vágnerová M. Vývojová psychologie
39. Novosad L. Základy speciálního poradenství
40. Vančura J. Zkušenosti rodičů s dětmi s mentálním postižením
41. Karásková V., Krausová A. Pes a dítě s mentálním postižením
42. kol. autorů Povídání o hipoterapii
43. kol. autorů Povídání o canisterapii
44. Rendlová H. Šimon půjde do školy
45. Smrčka a kol. ABC rodinné výchovy
46. Mišurcová V. Hra a hračka v životě dítěte
47. Severová M. Hry v raném dětství
48. Brachfeld K. Pediatrie I, II
49. Dušek K. Psychiatrie
50. Langmeier J. Psychická deprivace v dětství
51. Strassmeier W. 260 cvičení pro děti raného věku
52. Novák T. Asertivita do kapsy
53. Kraus J. a kol. Dětská mozková obrna
54. Pueschel S. M. Downův syndrom
55. Hrabal V. Psychologické otázky motivace ve škole
56. Koch J. Výchova kojence v rodině
57. Opravilová E. Zima v mateřské škole
58. Melgosa J. Zvládni svůj stres
59. Pipeková, J., Vítková M. Terapie ve speciálně-pedagogické péči
60. Štěpán J., Petráš P. Logopedie v praxi
61. Hrabovký J. První pomoc
62. Vítková M. Integrativní speciální pedagogika
63. Friedlová K. Bazální stimulace pro učitele předmětu ošetřovatelství
64. Kulhánková E. Písničky a říkadla s tancem
65. Minaříková M., Cardová J. Jazyková výchova v MŠ
66. Mojžíšek L., Zátopová M. Metodika pracovní výchovy v MŠ (pro ped. Školy)
67. Divíšek J. Metodika rozvíjení matematických představ v MŠ
68. Seeman M. Poruchy dětské řeči
69. Koch J., Kochová H. Výchovné zaměstnání batolat (poškozená)
70. Janžurová Z., Borová M. Klavírní školička
71. Hřebejková J. a kol. Pohádky a povídky pro malé čtenáře
72. Fabiánová I. a kol. A - B (poškozené)
73. ústředí SD Historie Slezské Diakonie
74. Sobek J. a kol. Práva lidí s mentálním postižením
75. Sobek J. a kol Lidská práva v každodenním životě lidí s mentálním postižením
76. Vengal A. Vnímání a učení v předškolním věku
77. Michalík J. Školní integrace dětí s postižením
78. Karásová V. Pohybem k výchově klienta s mentálním postižením
79. Bělinová a kol. Metodika výchovné práce v jeslích a MŠ
80. Program výchovné práce pro jesle a MŠ
81. Sobotková D. a kol. Narodilo se s problémy, a co bude dál?
82. Dubin N. Šikana dětí s poruchou autistického spektra
83. Orth H. Dítě ve vojtově terapii (rehabilitace)
84. Zuckoff M. Naia se smí narodit
85. Roberty - Sneddon G. Neverbální komunikace dětí
86. Matějček Z. Po dobrém nebo po zlém
87. Gravillon I. Spánek malých dětí
88. Bonmot - Matheron S. Nechuť k jídlu
89. Cséfalvay Z. Terapie afázie
90. Ferrero B. Šťastní rodiče - křesťanská výchova podle Don Bosco
91. Hurdová E. Hrajeme si s padákem
92. Sobotková D. Hra ve vývoji dětí v prvním roce života
93. Williams D. Nikdo nikde
94. Dolínková L. Cvičíme s kojenci a batolaty
95. Hilde De Clerq Mami, to je člověk, nebo zvíře?
96. Macholdová T. Výtvarné práce s pohádkami
100.Valenta J. Metody a techniky dramatické výchovy
101. Novotná a kol. Narodilo se předčasně
102. Matoušek O. Slovník sociální práce
103. Schopler E. Strategie a metody výuky dětí s artismem a dalšími poruchami
104. Polinski L. Pohybové hry s děťátkem
105. Porter M. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči
106. Kubíčová, Kubíče Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky....
107. Bechyňová V. Sanace rodiny
108. Opravilová, Gebhartová Rok v mateřské škole
109. Phelan, T. W. ) Kouzlo 1-2-3
110. Králová, Rážová Sociální služby a příspěvek na péči 2007
111. Krutilová a kol. Sociální služby - tvorba a zavádění standardů kvality
112. Melgossa, Posse Umění výchovy dítěte
113. Looseová a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku
114. Allen, Marotz Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let
115. Müller , O. Terapie ve speciální pedagogice
116. Lisa A.Kurtz Hry pro rozvoj psychomotoriky