slezká diakonie logo

Všechno má svůj čas.

rp

1.
Kohlová M.A. - 200 výtvarných činností
2.
Orestein J. - 365 užitečných nápadů pro první rok s dítětem
3.
Čadilová V. - Agrese u lidí s mentální retardací a artismem
4.
Lunch C. - Cvičení pro rozvoj řeči
5.
Uždil J. - Čáry, klikyháky, paňáci a auta
6.
Rogge J. U. - Děti potřebují hranice
7.
Estivil E. - Dětská nespavost
8.
Langmeier J. - Dětská psychoterapie
9.
Hrdlička M. - Dětský autismus
10.
Newman S. - Hry a činnosti pro vývoj dětí s postižením
11.
Bartl A. - Hry pro tříleté a mladší děti
12.
Šimanovský Z. - Hry pro zvládání agresivity a neklidu
13.
Chvátalová H. - Jak se žije dětem s postižením
14.
Budíková J. - Je vaše dítě připraveno do první třídy
15.
Kopřiva K. - Lidský vztah jako součást profese
16.
Kubálková D. - Logopedická prevence
17.
Prekopová J. - Malý tyran
18.
Švarcová I. - Mentální retardace
19.
Lechta V. - Diagnostika narušené komunikační schopnosti
20.
Train A. - Nejčastější poruchy dětí
21.
Morales R. C. - Orofaciální regulační terapie
22.
Zelinková O. - Pedagogická diagnostika
23.
Munden A. - Poruchy pozornosti a hyperaktivita
24.
Hájek K. - Práce s emocemi pro pomáhající profese
25.
Vokurka M. - Praktický slovník medicíny (rehabilitace)
26.
Prouty G. - Preterapie
27.
Schopler E. - Příběhy dětí s autismem
28.
Piaget J. - Psychologie dítěte
29.
Sobotková I. - Psychologie rodiny
30.
Grizivatz C. S. - Rodičovská autorita
31.
Novák T. - Sám sobě psychologem
32.
Brierley . - 7 prvních let života rozhoduje
33.
Matoušek O. - Sociální práce v praxi
34.
Cambellová - Techniky arteterapie ve výchově
35.
Janovský J. - Ucelená rehabilitace dětí s postižením
36.
Vojta V. - Vojtův princip (rehabilitace)
37.
Kohlová M. A. - Výtvarné činnosti pro malé děti
38.
Vágnerová M. - Vývojová psychologie
39.
Novosad L. - Základy speciálního poradenství
40.
Vančura J. - Zkušenosti rodičů s dětmi s mentálním postižením
41.
Karásková, Krausová - Pes a dítě s mentálním postižením
42.
kol. autorů - Povídání o hipoterapii
43.
kol. autorů - Povídání o canisterapii
44.
Rendlová H. - Šimon půjde do školy
45.
Smrčka a kol. - ABC rodinné výchovy
46.
Mišurcová V. - Hra a hračka v životě dítěte
47.
Severová M. - Hry v raném dětství
48.
Brachfeld K. - Pediatrie I, II
49.
Dušek K. - Psychiatrie
50.
Langmeier J. - Psychická deprivace v dětství
51.
Strassmeier W. - 260 cvičení pro děti raného věku
52.
Novák T. - Asertivita do kapsy
53.
Kraus J. a kol. - Dětská mozková obrna
54.
Pueschel S. M. - Downův syndrom
55.
Hrabal V. - Psychologické otázky motivace ve škole
56.
Koch J. - Výchova kojence v rodině
57.
Opravilová E. - Zima v mateřské škole
58.
Melgosa J. - Zvládni svůj stres
59.
Pipeková, Vítková - Terapie ve speciálně-pedagogické péči
60.
Štěpán J., Petráš P. - Logopedie v praxi
61.
Hrabovký J. - První pomoc
62.
Vítková M. - Integrativní speciální pedagogika
63.
Friedlová K. - Bazální stimulace pro učitele předmětu ošetřovatelství
64.
Kulhánková E. - Písničky a říkadla s tancem
65.
Minaříková, Cardová - Jazyková výchova v MŠ
66.
Mojžíšek, Zátopová - Metodika pracovní výchovy v MŠ (pro ped. Školy)
67.
Divíšek J. - Metodika rozvíjení matematických představ v MŠ
68.
Seeman M. - Poruchy dětské řeči
69.
Koch J., Kochová H. - Výchovné zaměstnání batolat (poškozená)
70.
Janžurová, Borová - Klavírní školička
71.
Hřebejková J. a kol. - Pohádky a povídky pro malé čtenáře
72.
Fabiánová I. a kol. - A - B (poškozené)
73.
ústředí SD - Historie Slezské Diakonie
74.
Sobek J. a kol. - Práva lidí s mentálním postižením
75.
Sobek J. a kol - Lidská práva v každodenním životě lidí s mentálním postižením
76.
Vengal A. - Vnímání a učení v předškolním věku
77.
Michalík J. - Školní integrace dětí s postižením
78.
Karásová V. - Pohybem k výchově klienta s mentálním postižením
79.
Bělinová a kol. - Metodika výchovné práce v jeslích a MŠ
80.
Program výchovné práce pro jesle a MŠ
81.
Sobotková D. a kol. - Narodilo se s problémy, a co bude dál?
82.
Dubin N. - Šikana dětí s poruchou autistického spektra
83.
Orth H. - Dítě ve vojtově terapii (rehabilitace)
84.
Zuckoff M. - Naia se smí narodit
85.
Roberty - Sneddon - Neverbální komunikace dětí
86.
Matějček Z. - Po dobrém nebo po zlém
87.
Gravillon I. - Spánek malých dětí
88.
Bonmot - Matheron - Nechuť k jídlu
89.
Cséfalvay Z. - Terapie afázie
90.
Ferrero B. - Šťastní rodiče - křesťanská výchova podle Don Bosco
91.
Hurdová E. - Hrajeme si s padákem
92.
Sobotková D. - Hra ve vývoji dětí v prvním roce života
93.
Williams D. - Nikdo nikde
94.
Dolínková L. - Cvičíme s kojenci a batolaty
95.
Hilde De Clerq - Mami, to je člověk, nebo zvíře?
96.
Macholdová T. - Výtvarné práce s pohádkami
97.
Valenta J. - Metody a techniky dramatické výchovy
98.
Novotná a kol. - Narodilo se předčasně
99.
Matoušek O. - Slovník sociální práce
100.
Schopler E. - Strategie a metody výuky dětí s artismem a dalšími poruchami
101.
Polinski L. - Pohybové hry s děťátkem
102.
Porter M. - Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením
a s klienty vyžadujícími trvalou péči
103.
Kubíčová, Kubíček - Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky
104.
Bechyňová V. - Sanace rodiny
105.
Opravilová, Gebhartová - Rok v mateřské škole
106.
Phelan - Kouzlo 1-2-3
107.
Králová, Rážová - Sociální služby a příspěvek na péči 2007
108.
Krutilová a kol. - Sociální služby - tvorba a zavádění standardů kvality
109.
Melgossa, Posse - Umění výchovy dítěte
110.
Looseová a kol. - Grafomotorika pro děti předškolního věku
111.
Allen, Marotz - Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let
112.
Müller - Terapie ve speciální pedagogice
113.
Lisa A. Kurtz - Hry pro rozvoj psychomotoriky
114.
Straussová, Knotková - Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra
115.
Šarounová, J. a kol. - Metody alternativní a augmentativní komunikace
116.
Riefová, S. F. - Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praktické postupy pro
vyučování a výchovu dětí s ADHD.
117.
Richman, S. - Výchova dětí s autismem
118.
Griffin, S., Sandler. D. - 300 her pro děti s autismem
119.
Čadilová, Žampachová - Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem
120.
Bleach, F. - Každý jsme jiný. Kniha pro všechny kluky a holky, kteří mají sourozence s autismem.
121.
Higašida. N. - Prečo skáčem. Z ticha autismu prehovoril chlapčenský hlas.
122.
APLA Praha a kol. - Nedávejte do hrobu motýla živého. Příběhy lidí s autismem.
123.
Straussová, Hradská - Obrázkový slovník, pro nácvik porozumění řeči a rozvoj pasivní
slovní zásoby řeči - JÍDLO
124.
Straussová, Knotková, Mátlová - Obrázkový slovník sociálních situací, pro děti s PAS
125.
Straussová, Roštárová - Sebeobsluha u dětí s PAS + Obrázkový postup základních činností sebeobsluhy
126.
Čadilová, Žampachová - Sebeobslužné a praktické dovednosti
127.
Moor J. - Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem
128.
Bělohlávková L. - Rozvoj sociálních dovedností, Metodika práce u lidí s Aspergerovým syndromem
129.
Annette Kast-Zahn - Jak společně s dětmi zvládat výchovné krize
130.
Kolesová E. - Jak pomoci svému dítěti s vadou řeči
131.
Tuckermann A., Hausler A., Lausmann E. - Strukturované učení v praxi
132.
Pešek R. - Integrace dětí s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesu, zkušenosti rodičů
133.
Kurfurstová J., Zobačová H. - Výtvarné postupy nejen pro děti
134.
Thorová K. - Poruchy autistického spektra, včasná diagnózy bránou k účinné pomoci
135.
Thorová K. - Školní pas pro děti s PAS
136.
Thorová K. - Výjimečné děti, Aspergerův syndrom
137.
Mikuláčková M. - Rozvoj dovedností a komunikace osob s Angelmanovým syndromem nebo kombinovaným postižením