slezká diakonie logo

EFFATHA Karviná,
sociálně terapeutické dílny

Kdo začal, půl díla vykonal.

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením

 

Služba EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny je pro uživatele bezplatná.


Hradí se jen strava Sociálně terapeutické dílny Hosana Karviná, dílny.Neplatí se Uživatelé si hradí pouze stravu (oběd).