slezká diakonie logo

HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením

Život se nepíše, život se žije...

Domov pro osoby se zdravotním mentálním postižením

 

Zařízení poskytuje sociální službu dle § 48 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to formou celoročního pobytu v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Posláním

domova pro osoby se zdravotním postižením HOSANA Karviná je pomáhat dospělým lidem se středním a těžkým mentálním postižením. Poskytujeme jim bydlení a každodenní podporu v péči o sebe, v komunikaci, při využívání volného času a služeb ve městě, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhé osoby

Cílová skupina

Služby poskytujeme ženám a mužům od 18 let se střednímtěžkým mentálním postižením, kteří se převážně dokáží pohybovat bez pomoci druhé osoby, jejichž věk v době nástupu nepřevýší 55 let.


Služby neposkytujeme:

= osobám nevidomým
= osobám s úplnou ztrátou sluchu
= osobám, jejichž chování by z důvodu duševní choroby závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
= osobám trvale upoutaným na lůžko


Cílem naší služby je uživatel, který s dopomocí podle svých možností,schopností a potřeb zvládá :

= osobní hygienu, stolování a péči osvůj pokoj

= využívání běžných služeb v obci - kadeřník, lékař, obchod, kultura, sport, návazná sociální služba

= tráví aktivně běžný den

=udržuje kontakt s rodinou, blízkými osobami a přáteli


Kapacita střediska HOSANA Karviná: 12 míst

= 4 jednolůžkové pokoje a 4 dvoulůžkové pokoje

V případě uvolnění naplněné kapacity přijímáme přednostně na základě evidované žádosti o přijetí v pořadníku žadatelů ty žadatele, kteří mají trvalé bydliště v Karviné.


Zásady

Službu poskytujeme uživatelům v Hosaně na základě těchto zásad:

individuální přístup každému uživateli poskytujeme míru podpory podle jeho schopností a možností

respektování názoru uživatele - zapojujeme ho do rozhodování o jeho životě, o způsobu trávení času, reagujeme na připomínky

týmová spolupráce - pracovníci znají pracovní postupy a používají je jednotně, komunikují spolu


Napomáháme k aktivnímu životu