slezká diakonie logo

HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením

Život se nepíše, život se žije...

Domov pro osoby se zdravotním mentálním postižením

HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Zařízení poskytuje sociální službu dle § 48 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to formou celoročního pobytu v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Posláním

domova pro osoby se zdravotním postižením HOSANA Karviná je pomáhat dospělým lidem se středním a těžkým mentálním postižením. Poskytujeme jim bydlení a každodenní podporu v péči o sebe, v komunikaci, při využívání volného času a služeb ve městě, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhé osoby

Cílová skupina

Služby poskytujeme ženám a mužům od 18 let se střednímtěžkým mentálním postižením, kteří se převážně dokáží pohybovat bez pomoci druhé osoby, jejichž věk v době nástupu nepřevýší 55 let.


Služby neposkytujeme:

= osobám nevidomým
= osobám s úplnou ztrátou sluchu
= osobám, jejichž chování by z důvodu duševní choroby závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
= osobám trvale upoutaným na lůžko


Cílem naší služby je uživatel, který s dopomocí podle svých možností,schopností a potřeb zvládá :

= osobní hygienu, stolování a péči osvůj pokoj

= využívání běžných služeb v obci - kadeřník, lékař, obchod, kultura, sport, návazná sociální služba

= tráví aktivně běžný den

=udržuje kontakt s rodinou, blízkými osobami a přáteli


Kapacita střediska HOSANA Karviná: 12 míst

= 4 jednolůžkové pokoje a 4 dvoulůžkové pokoje

V případě uvolnění naplněné kapacity přijímáme přednostně na základě evidované žádosti o přijetí v pořadníku žadatelů ty žadatele, kteří mají trvalé bydliště v Karviné.


Zásady

Službu poskytujeme uživatelům v Hosaně na základě těchto zásad:

individuální přístup každému uživateli poskytujeme míru podpory podle jeho schopností a možností

respektování názoru uživatele - zapojujeme ho do rozhodování o jeho životě, o způsobu trávení času, reagujeme na připomínky

týmová spolupráce - pracovníci znají pracovní postupy a používají je jednotně, komunikují spolu


Napomáháme k aktivnímu životu.