slezká diakonie logo

Přinášíme naději rodinám v Karviné a Orlové

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová

MINIGRANT

"HURÁ DO ŠKOLY"
Středisko Sociální asistence Karviná, Orlová se v květnu 2010 zúčastnilo již II. kola Minigrantů, které vyhlásila Nadace ArcelorMittal Ostrava, a.s.. Projekt byl určen pro zaměstnance ArcelorMittal, kteří chtějí pomoci neziskovým organizacím. Děkujeme tak p. Valerii Paszové, která byla při tvorbě projektu nazvaný "Hurá do školy" nápomocná. Díky získanému projektu z Nadace ArcelorMittal může služba Sociální asistence Karviná, Orlová podpořit budoucí prvňáčky ze sociálně znevýhodněných rodin při vstupu do ZŠ, ale také ostatní děti školou povinné, se kterými služba spolupracuje. Za přítomnosti Generálního ředitele p. Augustina Kochuparampila byla Sociální asistenci Karviná, Orlová dne 30.6.2010 věnována částka 10 000 Kč na podporu projektu.

Autor: Minarčíková Irena Čas vydání: 11:15 06.08.2010