slezká diakonie logo

Všechno má svůj čas.

rp

Základní činnosti Poradny rané péče EUNIKA:

Posouzení situace rodiny a dovedností dítěte, zjištění potřeb rodiny.

Poradenství rodině i dalším blízkým osobám (např. v oblasti vývoje dítěte, kompenzačních pomůcek, sociálních dávkách aj.).

Podpora a posilování úlohy rodičů (dále také vždy i pečujících osob) a jejich dovedností v oblasti péče o dítě.

Podpora soudržnosti rodiny.

Vzdělávání rodičů (semináře, zapůjčení literatury, předávání potřebných informací aj).

Ukázka programů a technik, které podporují vývoj dítěte.

Podpora při nácviku a upevnění dovedností dítě v různých oblastech, např. vědomostí, komunikace, myšlení aj.

Pomoc a podpora rodiny v jejich společenském a kulturním životě (volnočasové aktivity, společenské akce, setkání rodičů aj.).

Podpora a pomoc při výběru mateřské a základní školy.

Zajištění kontaktů na odborníky v různých oblastech (zdravotnictví, sociální dávky aj.).

Naslouchání rodinám.

Pořádání setkání a kurzů pro rodiny (výměna zkušeností, nové poznatky).

Pomoc při komunikaci rodiny s veřejností (např. s úřady).

Podpora svépomocných aktivit rodin.

Možnost doprovodu rodiny při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem aj.

Fakultativní (činnosti mimo povinnost ze zákona) činnosti Poradny rané péče EUNIKA:

Relaxace dítěte ve Snoezelen místnosti v budově denního stacionáře EUNIKA, Horova 654, Karviná Ráj.

Zapůjčení speciálních pomůcek a hraček.