slezká diakonie logo

BÝT ON LINE znamená
BÝT DOSTUPNÝ A NABLÍZKU

Prevence On Line

Realizovaná témata:

Témata pro 1. stupeň základní školy

- Já a spolužáci
pro 1. - 3. třídy ZŠ
Cíle: posílení sociálních vazeb v třídním kolektivu, podpora komunikace a spolupráce mezi jednotlivými žáky, odstranění předsudků mezi žáky, prevence proti možnému budoucímu hostilnímu chování mezi žáky v třídním kolektivu.
- Nekuřátka
pro 1. - 3. třídy ZŠ
Cíle: získání informací o škodlivosti cigaret.
- Šikana a kyberšikana
pro 4. a 5. třídy ZŠ
Cíle: umět rozpoznat ohrožující situace, bezpečné užívání internetu.

Témata pro 2. stupeň základní školy a střední školy

- Šikana mezi dětmi a mládeží
pro 6. třídy ZŠ
Cíle: umět rozpoznat ohrožující situace, získat informace, jak se bránit, kde hledat pomoc v případě šikany, získat informace o kyberšikaně a bezpečném užívání sociálních sítí.
- Mít vztah
pro 7. třídy ZŠ
Cíle: vnímání sebe ve vztahu přátelském i partnerském, hodnotový systém, nebezpečné signály ve vztahu, jak se bránit, co můžu dělat.
- Rasismus a tolerance
pro 8. třídy ZŠ, 1. ročníky SŠ
Cíle: prevence rasismu, xenofobie, vandalismu, stimulace vývoje žebříčku hodnot, práce s předsudky.
- Drogy v našem životě
pro 9. třídy ZŠ, 1. ročníky SŠ
Cíle: uvědomit si rizika zneužívání návykových látek, orientovat se v nabídce specializované pomoci.
- Sex, AIDS, vztahy
pro 9. třídy ZŠ, 1. a 2. ročníky SŠ
Cíle: všeobecné seznámení o nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření, dále o rizikovém způsobu chování a cestách přenosu viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Přednáška představuje fakta v takovém kontextu, aby studenti viděli sex z hlediska zdraví, vztahů jejich dlouhodobé budoucnosti. Se studenty také hovoříme o důvodech k věrnosti, o lásce, osobní odpovědnosti a volbě.
- Chovám se bezpečně
pro 8. a 9. třídy ZŠ, 1. ročníky SŠ
Cíle: informovat o bezpečném užívání internetu a sociálních sítí, rozpoznat nebezpečné situace běžného života, naučit se, jak se v ohrožujících situacích zachovat.

Pro realizaci seminářů jsou vyčleněny dva dny v týdnu - středa a pátek , po domluvě lze sjednat jiný termín.
Semináře jsou zpoplatněny částkou 200,- Kč za seminář.