slezká diakonie logo

BÝT ON LINE
znamená
BÝT DOSTUPNÝ A NABLÍZKU

Klub On Line

Nadace OKD a Statutární město Karviná podpořili projekt na stavbu chodníku, který zajistil bezbariérový přístup

Sociální služby, které využívají budovu Statutárního města Karviná na ulici Fryštátská 168 v Karviné, se staly dostupnějšími. Na začátku srpna byla zahájena stavba chodníku ze zadní strany budovy, která zajistí bezbariérový přístup do budovy pro imobilní uživatelé těchto služeb Slezské diakonie: Občanksá poradna Karviná, poskytující občanům odborné sociální poradenství, Sociální asistence Karviná, Orlová doprovázející rodiny s dětmi na cestě k řešení jejich problémů a Klub On Line Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které je určeno pro dospívající mládež v Karviné, která většinu volného času tráví venku, zejména v partách.
V suterénu budovy je k dispozici konzultační místnost, která je využívaná k individuálním rozhovorům s uživateli. Uživatelé mohou využít také počítačové místnosti s připojením na internet. Zřízením bezbariérového přístupu ze zadní strany budovy došlo k vytvoření samostatného vchodu pro mladé uživatele Klubu On Line. Díky výstavbě došlo také ke zkvalitnění venkovního prostoru. Před vchodem na zahradu je zbudována manipulační plocha, kde jsou umístěné lavičky a stoly, které budou využívat klienti Klubu On Line a také Sociální asistence pro své akce zaměřené především na práci s dětmi ze sociálně potřebných rodin.

Autor: Tým On Line Čas vydání: 11:02 22.09.2011