slezká diakonie logo

HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením

Život se nepíše, život se žije...

Domov pro osoby se zdravotním mentálním postižením

Naši činnost pro osoby s mentálním postižením podpořili:

r. 2018

MPSV

MĚSTO KARVINÁ

MĚSTO ORLOVÁ

OBEC DĚTMAROVICEr. 2017

MPSV - k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb

MSK - finanční prostředky na pokrytí provozních nákladů v domově.

MĚSTO KARVINÁ - financování nákladů spojených s poskytováním sociální služby v domově osobám s mentálním postižením z Karviné.

OBEC DĚTMAROVICE - finanční prostředky z dotace obce Dětmarovice byly použity na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociální služby v domově.r. 2016

MPSV - k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb

MSK - finanční prostředky na pokrytí provozních nákladů v domově.

MĚSTO KARVINÁ - financování nákladů spojených s poskytováním sociální služby v domově osobám s mentálním postižením z Karviné.

Hypermarket TESCO - projekt " Vy rozhodujete, my pomáháme. Finanční prostředky byly poskytnuty na rekonstrukci zahrady domova.

OBEC DĚTMAROVICE - finanční prostředky z dotace obce Dětmarovice byly použity na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociální služby v domově.