slezká diakonie logo

EFFATHA Karviná,
sociálně terapeutické dílny

Kdo začal, půl díla vykonal.

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením

 

EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny


Pro koho tu jsme:


1. s chronickým duševním onemocněním, zejména schizofrenií, od 18 let do 65 let věku,kteří se ocitají vlivem nemoci bez práce, mají omezený nebo ztížený přístup na trh práce,

2. s mentálním nebo kombinovaným postižením, od 18 do 65 let věku, kteří zvládají pohyb bez pomoci druhé osoby nebo samostatně na vozíku.


KDE
V ALEJI 435 KARVINÁ - RÁJ

PRO KOHO


Lidé s mentálním postižením, muži, ženyMUŽE I ŽENY

Potřebují pomocKTEŘÍ POTŘEBUJÍ POMOC


POSKYTUJEME

StravováníSTRAVOVÁNÍ

ObědOBĚD

Pomoc při oblékáníPOMOC PŘI OBLÉKÁNÍ

Pomoc při hygieněPOMOC PŘI HYGIENĚ

Pomoc při nácviku dovedností


POMOC PŘI NÁCVIKU DOVEDNOSTÍ
Pracovních dovedností a společenských dovedností

Pracovních dovedností


Pomoc při začleňování mezi lidi


POMOC PŘI KONTAKTU S JINÝMI LIDMI

PoradenstvíPORADÍME
ZAJISTÍME SLUŽBY


Pastorační péče DUCHOVNÍHO

 

POHOVOŘÍME SI S VÁMI

Sepsání smlouvySEPÍŠEME SMLOUVU

Plánujeme co se chcete naučitSESTAVÍME INDIVIDUÁLNÍ PLÁN

Když lidé chodí do práceV PRACOVNÍ DNY
JSOU TU PRO VÁS

Pracovníci v sociálních službáchPRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH


Vedoucí střediska VEDOUCÍ STŘEDISKA


Sociální pracovníkSOCIÁLNÍ PRACOVNÍK


Udržbář a uklízečkaA DALŠÍ PRACOVNÍCI1/2018