slezká diakonie logo

HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením

Život se nepíše, život se žije...

Domov pro osoby se zdravotním mentálním postižením

 

Seznam dalších služeb

.Registr poskytovatelů sociálních služeb


 Veřejné služby v Karviné
Pošta, supermarkety, knihovna, bus, výstavy a akce pro veřejnost.EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny, Slezská diakonie
Ambulantní služba pro osoby s mentálním postižením.
V Aleji 435, 73401 Karviná - Ráj

OBČANSKÁ PORADNA Karviná, Slezská diakonie
Poskytování poradenství občanům tak, aby netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Slezská humanita o.s.
Občanské sdružení pro zdravotnictví a sociální pomoc reprezentované profesionálními zdravotníky komplexní domácí péče.

Sociální služby Karviná
Pečovatelská a asistenční služba, denní centrum pro mentálně postižené děti, denní stacionář, chráněné bydlení, terénní programy.

Centrum psychologické pomoci
Telefonickou krizovou pomoc poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně. Volající může zůstat v anonymitě. Cílem je umožnit lidem v nepříznivé situaci prostřednictvím nabízené služby zachovat stabilitu běžného osobního, partnerského nebo rodinného života.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s.
Poradna Ostrava - poradenství zaměřené na uživatele sociálních služeb.

Občanské sdružení InternetPoradna.cz
E-Linka - kontakt s odborníky probíhá formou "chatu" mezi Vámi a pracovníkem linky důvěry.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
Poskytuje individuální pomoc osobám se zdravotním postižením při zmírňování a překonávání potíží a překážek, které musí v důsledku svého zdravotního postižení překonávat. Centrum podporuje integraci těchto osob tak, aby měli možnost nezávisle žít ve svém přirozeném prostředí a mohli se plnohodnotně zapojit do běžného života.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Krajská organizace Moravskoslezský kraj
Organizace hájící práva a zájmy lidí s mentálním a kombinovaným postižením.


Spolupracujeme v rámci programu Dobrovolníci ve střediscích Slezské diakonie s  Dobrovolnickým centrem Slezské diakonie. Dobrovolníci působí zejména jako společníci klientů.