slezká diakonie logo

EFFATHA Karviná,
sociálně terapeutické dílny

Kdo začal, půl díla vykonal.

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením

 

Naši činnost pro osoby s mentálním postižením a pro osoby chronickým duševním onemocněním podpořili:

r. 2018

MPSV

Město Karviná

Město Orlová

Obec Albrechtice

r. 2017

Moravskoslezský kraj - financování provozních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb

Obec Albrechtice - na zajištění sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením.

MĚSTO KARVINÁ - financování nákladů spojených s poskytováním sociální služby v sociálně terapeutických dílnách EFFATHA Karviná.

Město Orlová - na zajištění sociálních služeb mentálně postiženým občanům Orlové

 

r. 2016

MPSV - k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb

Moravskoslezský kraj - financování provozních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb

Obec Albrechtice - na zajištění sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením.

MĚSTO KARVINÁ - financování nákladů spojených s poskytováním sociální služby v sociálně terapeutických dílnách EFFATHA Karviná.

Sponzoring a dotace