slezká diakonie logo

BÝT ON LINE znamená
                  BÝT DOSTUPNÝ A NABLÍZKU

Streetwork On Line - terénní pracovník

STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program

STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program je terénní sociální služba pro děti a mládež na území města Karviné. Usilujeme o zlepšení osobní i sociální situace dětí a mládeže. Jsme nablízku v důležitých i každodenních situacích dospívání tam, kde se zrovna dějí - sídliště, parky, lavičky. Tam poskytujeme podporu, informace a pomoc.

Cílovou skupinu tvoří:

Děti a dospívající mládež z Karviné ve věku 6-20 let, kteří tráví většinu svého času venku.

Programy pro děti a mládež:

Program STREET

PROGRAM TEENSTREET

Terénní program pro dospívající od 13 do 20 let na území celého města Karviná.

"break na 6ce"PROGRAM 6KA

Terénní program pro děti a mládež od 6 do 16 let v lokalitě „osmistovka“ v Karviné – Novém Městě.

PROGRAM 6KA PŘEDVOJ

Terénní program k setkávání se s klienty, kteří chtějí využívat služby. Děje se to v období školního roku, hlavně pak v zimních měsících, kdy je venku zima a některé aktivity se nedají vykonávat venku.

Provozní doba programů:
Pondělí - 11:30-15:00, úterý-čtvrtek 13:30-19:00 hodin.
Cílová skupina:
Děti a dospívající mládež z Karviné ve věku 6-20 let, kteří tráví většinu svého času venku.

CÍLE SLUŽBY

BÝT V KONTAKTU:
Cílem je, aby děti a mládež byli v kontaktu s širším společenským prostředím.

BÝT AKTIVNÍ:
Cílem je, aby děti a mládež získali dovednosti směřující k vlastním aktivitám.

ROZVÍJET SE:
Cílem je, aby si děti a mládež prohlubovali schopnosti a dovednosti k zvládnutí školních nároků, a jiných životních situací (práce, dluhy, experimentování s návykovými látkami, mezilidské vztahy aj.).

RESPEKTOVAT PRAVIDLA, ZNÁT SVÁ PRÁVA:
Cílem je, aby děti a mládež dodržovali pravidla a hranice, která jsou nezbytnou součástí života jedince, a přispívají k jeho zapojení do společnosti.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
- dostupnost - nízkoprahový princip
- diskrétnost a mlčenlivost
- individuální přístup
- rovný a respektující přístup

SLUŽBY ZAŘÍZENÍ

Dle § 34 vyhlášky č. 505/2006 Sb. se základní činnosti při poskytování služby STREETWORK ON LINE zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.

PROGRAM TEENSTREET A 6KA
Co ti pracovník nabízí: Pokecá s tebou o běžných i důležitých věcech. Poradí, když to po něm budeš chtít. Podá nebo zjistí potřebné informace. Podpoří a povzbudí v nesnázích. Pomůže s věcmi do školy. Půjčí věci (míč, hakysák,…) a poskytne materiály.

- Nerozumíš si s rodiči, spolužáky, učitelem, přítelem, nebo někým jiným? Nechápeš, proč se rodiče nebo lidi okolo tebe hádají?
- Nevíš, na kterou školu jít? Jak si najít práci? Jak si vyřídit občanku nebo něco jiného na úřadech? Jak se dostat do jiného města? Máš obavy jít na policii, do nemocnice, k soudu? Nebo cokoli jiného?
- Chtěl bys lépe vycházet s rodinou? Nemáš moc kamarádů? Ve škole se ti smějí?
- Máš špatné známky? Škola tě nebaví?
- Občas se popereš? Zkoušíš cigarety, alkohol, trávu (a jiné), nebo tě to láká? Myslíš na své zdraví? Chováš se ve vztahu bezpečně?