slezká diakonie logo

Na problémy nejste sami...

 

Občanská poradna Karviná

 

 

Poslání OBČANSKÉ PORADNY Karviná

 

Poslání Slezské diakonie

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot.

 

Poslání OBČANSKÉ PORADNY Karviná

OBČANSKÁ PORADNA Karviná poskytuje občanům odborné sociální poradenství. Usiluje o to, aby lidé měli potřebné informace o svých právech a povinnostech, dostupných službách a dokázali vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.