slezká diakonie logo

BÝT ON LINE
znamená
BÝT DOSTUPNÝ A NABLÍZKU

Klub On Line

Práva uživatelů KLUBU ON LINE Karviná


MÁŠ PRÁVO na:
• Respekt
– Pracovník klubu je povinen respektovat dobrovolnost tvého rozhodnutí, tvou odlišnost a jedinečnost.
• Přání i stížnost
– Jsme připraveni naslouchat tvým podnětům. Budeš-li si chtít stěžovat, postup pro podání stížnosti najdeš v Manuálu pro podávání a vyřizování stížností, který visí na schránce.
• Anonymita
– Máš právo zůstat v anonymitě. Sám si zvol, jak tě máme oslovovat.
• Říct si o pomoc
– Máš-li potřebu si o něčem promluvit. Jsme ti k dispozici. Pokud nedáš písemný souhlas sdělené informace se nedostanou mimo tým pracovníků.
• Služby a zařízení
– Máš právo užívat veškeré služby a zařízení klubu dle stanovených pravidel, které jsou zveřejněny v klubu.

Pravidla v KLUBU ON LINE Karviná

Pravidlo č. 1
Jakákoli manipulace s ilegálními drogami a marihuanou je zakázána!
V případě, že uživatel bude klub využívat k tomu, že bude nabízet, prodávat, kupovat, vyměňovat vzorky drog, dojde k vypovězení smlouvy o poskytování služby dle § 91 odst. 3d. na dobu 6 měsíců.
Pravidlo č. 2
Neužívej drogy v klubu a nepřicházej do klubu pod vlivem drog (alkohol, marihuana atd.).
V případě, že pracovníci na službě přistihnou uživatele při užívání drog nebo vyhodnotí, že je pod vlivem drog na základě vnějších znaků, je mu udělena sankce v podobě stopstavu. O délce stopstavu se společně dohodnou pracovníci na službě.
Pravidlo č. 3
V celé budově a na přilehlé zahradě je zakázáno kouření včetně elektronických cigaret, vodních dýmek. Ke kouření je vyhrazen prostor.
V případě, že pracovník přistihne uživatele kouřit mimo vyhrazený prostor, je uživateli udělena sankce v podobě ukončení poskytování služby pro daný den (tzv. jednodenní stopstav).
Pravidlo č. 4
Hazardní hry (tj. hry o peníze) v klubu nemají co dělat.
Uživatel je zpozorován při karetní či jiné hazardní hře, je vyzván, aby hru ukončil s odvoláním na pravidla klubu. Při dalším porušení v podobě hry je uživateli udělena sankce v podobě ukončení poskytování služby pro daný den (tzv. jednodenní stopstav).
Pravidlo č. 5
Nevyvolávej závažné konflikty, slovní a fyzické násilí
• Uživatel vyvolává konflikt v podobě hrubého chování, slovních poznámek, fyzických projevů k jinému či jiným uživatelům nebo naschválu, pracovník nejprve vzniklou situaci uklidní, snaží se účastníky konfliktu odvést do kontaktní místnosti. Zde dochází ke stabilizaci a vyhodnocení situace. Pokud dojde ke spolupráci ze strany uživatelů, dohodnou se společně s pracovníkem na udělení sankčního opatření ve formě nápravy situace, odpracování a vykonání daných úkonů.
• V případě, že jsou uživatelé rozrušeni natolik, že nejsou schopni komunikovat, jejich agrese se stupňuje a odmítají jakékoliv jednání, je jim udělen tzv. jednodenní stop stav.
Pravidlo č. 6
Nenos do klubu nebezpečné předměty a jakékoliv zbraně.
Uživatel v klubovém prostředí manipuluje s  bodnými zbraněmi (nůž, slzný plyn atd.) či jinak nebezpečnými předměty, které při použití mohou způsobit zranění. Pracovník v rámci zachování bezpečného prostředí pro ostatní uživatelé vyzývá uživatele k opuštění zařízení s tím, že je mu povinen jasně vysvětlit důvody jeho rozhodnutí. Uživateli je udělen tzv. jednodenní stopstav.
Pravidlo č. 7
Zdrž se jakýchkoliv sexuálních projevů.
Jedná se o situaci, kdy uživatelé vyhledávají v klubových prostorech místa a jejich chování přestupuje běžnou normu tzn. obnažené části těla, kopulační pohyby. Uživatel jsou vyzváni, aby své chování usměrnili, pokud k tomu nedojde, je jim udělen tzv. jednodenní stopstav.
Pravidlo č. 8
Udržuj v klubu pořádek a uklízej si po sobě!
Uživatel je povinen uklízet a navracet půjčené předměty na místo pro ně určené. Při zjištění, že uživatel použité předměty nenavrátil či způsobil nepořádek v klubu, je mu udělena sankce v podobě vykonání úkonů daných pracovníkem.
Pravidlo č. 9
Pokud svým jednáním poškodíš zařízení či vybavení klubu jsi povinen zajistit nápravu (náhradu) vzniklé škody.
Pracovník uděluje sankční opatření ve formě nápravy situace, vykonání daných úkonů – oprava zničeného zařízení na vlastní náklady nebo udělení stopstavu.
Pravidlo č. 10
Nevynášej majetek a věci klubu mimo prostor budovy.
Uživatel je vyzván pracovníkem, aby svého počínání zanechal. Při nerespektování je uživateli udělen jednodenní stopstav.