slezká diakonie logo

EFFATHA Karviná,
sociálně terapeutické dílny

Kdo začal, půl díla vykonal.

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením

Cílová skupina

Službu poskytujeme ve dvou programech mužům a ženám majícím omezený nebo ztížený přístup na trh práce a jsou osobami:

  • s chronickým duševním onemocněním od 18 do 65 let věku
  • s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18 do 65 let věku, zvládají pohyb bez pomoci druhé osoby nebo samostatně na vozíku

Službu neposkytujeme:

  • osobám s nařízenou ochrannou léčbou a s agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem
  • osobám s těžkou vadou sluchu (hluchotou)
  • osobám nevidomým
  • osobám, jejichž chování narušuje kolektivní soužití

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je max. 18 uživatelů v jednu chvíli, z toho 6 uživatelů v dílně D1 (dílna pro osoby s chronickým duševním onemocněním) a 12 uživatelů v dílně D2 (dílna pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením).