slezká diakonie logo

EFFATHA Karviná,
sociálně terapeutické dílny

Kdo začal, půl díla vykonal.

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením

 

Službu poskytujeme ve dvou programech mužům a ženám majícím omezený nebo ztížený přístup na trh práce a jsou:


1. s chronickým duševním onemocněním, od 18 let do 65 let věku

2. s mentálním nebo kombinovaným postižením, od 18 do 65 let věku, kteří zvládají pohyb bez pomoci druhé osoby nebo samostatně na vozíku.Služby neposkytujeme

 • osobám s nařízenou ochrannou léčbou a s agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem
 • osobám s těžkou vadou sluchu (hluchotou), osobám nevidomým
 • osobám, jejichž chování narušuje kolektivní soužití.


  Zásady

  V naší práci uplatňujeme především tyto zásady:

 • k uživatelům přistupujeme individuálně podle jejich možností, potřeb,přání a zdravotního stavu
 • respetujeme osobní tempo uživatelů
 • dbáme na důstojné zacházení s uživateli a rovný přístup
 • pracujeme týmově

 •