slezká diakonie logo

EFFATHA Karviná,
sociálně terapeutické dílny

Kdo začal, půl díla vykonal.

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením

Akce 2018


LEDEN

5.1. 2018 NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA V EVANGELICKÉM KOSTELE ČESKÝ TĚŠÍN klienti se účastnili bohoslužby, zazpívali si písně a vyslechli poselství z bible k Novému roku.

23.1. 2018 ZIMA NA TĚŠÍNSKU klienti si prohlédli výstavu zvyků, obyčejů a ozdob.Akce 2017

PROSINEC

7.12. 2017 PREZENTAČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA výstava se uskutečnila v prostorách Hypermarketu TESCO Karviná, občané města si mohli vybrat výrobky z keramicky nebo výrobky pletené z pedigu.

8.12. 2017 VÁNOČNÍ VÝSTAVA SLEZSKÉ DIAKONIE byly zde prezentovány výrobky ze služby EDEN ČESKÝ TĚŠÍN.

19.12. 2017 TVOŘIVÁ DÍLNA klienti společně tvořili Vánoční přání.

ŘÍJEN

3.10. 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v rámci týdne sociálních služeb v ČR proběhl v dílnách Den otevřených dveří, hosté si prohlédli interiér dílen, podívali se na výrobky uživatelů, zkusili si, jak se pracuje s keramickou hlínou.

10.10. 2017 PODZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA klienti vyráběli růže z listí. Práce se jim dařila.

11.10. 2017 NÁVŠTĚVA GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ OSTRAVA klienti navštívili galerii - arteterapeutickou dílnu.

17.10. 2017 EDGAR BARAN - OBRAZY klienti si prohlédli obrazy, moc se jim líbily.

20.10. 2017 TVOŘIVÁ DÍLNA - PLETENÍ Z PAPÍRU klienti pletli výrobky z papíru.

31.10. 2017 TVOŘIVÁ DÍLNA - ZIMNÍ DEKORACE klienti tvořili zimní dekorace.

ZÁŘÍ

19.9. 2017 FESTIVAL "NAD OBLAKY OLOMOUC" klienti se účastnili 8.ročníku celostátního festivalu pro handicapované osoby.

SRPEN

4.8. 2017 "MÁ TO SMYSL TVOŘIT A RŮST“ klienti navštívili výstavu výrobků uživatelů ze služeb Slezské diakonie v Knihovně svornosti Havířov.

25.8. 2017 TVOŘIVÁ DÍLNA klienti společně tvořili a vzpomínali, co vše patří k létu - voda, slunce, příroda, dovolená, pohoda a přátelé.

28.8. 2017 PROCHÁZKA PŘÍRODOU klienti objevovali krásy přírody, načerpali inspiraci pro tvoření ve výtvarné dílně, zaměřili se na kameny a stromy.

ČERVENEC

Tematická výstava „Den s řemeslem“ se konala v Mostech u Jablunkova. Klienti měli možnost seznámit se s různými druhy a technikami řemesel. Akce se jim velmi líbila.

ČERVEN

Akce s názvem „Festival výrobků“ se konala 28. 06. . Klienti měli možnost hlasovat o nejhezčí výrobek. Hodnotila se také práce klientů za celý rok. V rámci akce, si klienti mohli také pochutnat na grilovaném párku a zazpívat si s pastorem.

KVĚTEN

Prohlídka tvorby Františka Szymczyska s názvem „Skládanka“. Klienti si měli možnost během výstavy prohlédnout exponáty, se kterýma mohli pohybovat a skládat je do různých tvarů.

DUBEN

5.4. 2017 Kniha je taky přítel člověka. Klienti si prohlédli prostory knihovny.

5.4. 2017 klienti tvořili ve výtvarné dílně Velikonoční dekorace ze skořápek vajec.

BŘEZEN

29.3. 2017 se konala prezentační a prodejní výstava v Hypemarketu TESCO Karviná

15.3. 2017 Klienti ve výtvarné dílně tvořili jarní dekorace na prezentační a prodejní výstavu.

8.3. 2017 Klienti si prohlédli výstavu obrazů a plastik Waltra Taszka v Mánesově síni v Karviné.

ÚNOR

21.2. 2017 byli klienti na výletě v Mostech u Jablunkova, prohlédli si dřevěnku na Fojství.

15.2. 2017 se konal Turnaj kvízů a dovedností, klienti si trénovali paměť, pozornost, doplňovali slova, luštili křížovky nakonec vítězové obrželi ceny.

LEDEN

18.1. 2017 Klienti se s pracovníkem byli podívat na výstavu obrazů R.Witáska "My Garden" v Mánesově síni MěDK Karviná.

6.1. 2017 NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA V ČESKÉM TĚŠÍNĚ.Akce 2016

PROSINEC

16.12. 2016 PREZENTAČNÍ VÝSTAVA našich výrobků v Orlové.

15.12. 2016 PREZENTAČNÍ VÝSTAVA NA NÁMĚSTÍ T.G.Masaryka v Karviné.Uživatelé si byli prohlédnout výstavu výrobků z našich dílen. Na této akci si procvičovali s pracovníkem sociální dovednosti.

13.12. 2016 se uskutečnilo VÁNOČNÍ POSEZENÍ uživatelů služeb HOSANA Karviná a EFFATHA Karviná společně s opatrovníky, příbuznými a pracovníky.

LISTOPAD

23.11. 2016 VÁNOČNÍ PREZENTAČNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ Z DÍLEN v Hypermarketu TESCO Karviná s aktivní účastí uživatelů při prodeji výrobků.

16.11. 2016 Návštěva KOSTELA Povýšení svatého kříže na náměstí Karviná Fraštát. Uživatelé si prohlédli kostel postavený v gotickém slohu. Udělali si tam ranní chvilku s pracovníkem, přečetli si verše z bible a pomodlili se. Poté navštívili cukrárnu a farmářské trhy.

9.11. 2016 Návštěva DVC V. SANTARIUSE V Českém Těšíně. Uživatelé si měli možnost prohlédnout vystavenou expozici o protestantismu. Také si prohlédli vystavené vzorky výrobků středisek Slezské diakonie. Podívali se také do knihovny, studovnu, kterou mohou využívat. Měli možnost navštívit kreativní studio, kde si prohlédli vyrobenou keramiku.

ŘÍJEN

12.10. 2016 Návštěva KOTULOVY DŘEVĚNKY. Uživatelé si mohli prohlédnout mnoho předmětů a nářadí z 18. století, kdy byla dřevěnka postavena. Nejvíc je zaujala bílá keramika specifická nádherným květinovým dekorem. Zajímavý byl i větrný mlýnek na šrotování obilí.

11.10. 2016 Uživatelé navštívili zařízení Duhový dům v Ostravě, kde se konal kulturní program o Jižní Korei.

5.10. 2016 Uživatelé navštívili výstavu obrazů malovaných na plátně od karvinského malíře a pedagoga. Výstava se konala na Slezské univerzitě v Karviné. Vystavené obrazy se jim moc líbily.

ZÁŘÍ

14.9. 2016 Turistika v Beskydech. Uživatelé si s pracovníkem udělali výlet vlakem do Mostů u Jablunkova a prohlédli si Kotulovu dřevjanku. Prohlédli si výrobky z keramické hlíny, seznámili se s tím, co je to lidová řemeslnická práce.

7.9. 2016 Kostel s. Petra z Alkantary v Karviná Doly, uživatelé si prohlédli tuto historickou budovu a přečetli si verše z bible. Pak si prohlédli okolí.

SRPEN

16.8. 2016 VÝSTAVA VÝROBKŮ ZE SOCIÁLNĚ TERAUPEUTICKÝCH DÍLEN SLEZSKÉ DIAKONIE POD NÁZVEM "MÁ TO SMYSL TVOŘIT SRDCEM."