Projekt Naše ulice byl podpořen Nadací OKD | Slezská diakonie - Oblast Karvinsko
slezká diakonie logo

BÝT ON LINE znamená
                  BÝT DOSTUPNÝ A NABLÍZKU

Streetwork On Line - terénní pracovník

Projekt Naše ulice byl podpořen Nadací OKD

Hlavním cílem projektu je podporovat děti a dospívající v lokalitě Karviná 6 k smysluplnějšímu trávení volného času zejména ve formě aktivit, které budou v sobě obsahovat pohyb, kreativitu (tvoření), získávání vědomostí.
Podporu přináší do lokality volnočasový pracovník, jehož dalším úkolem je doprovodná práce s pracovníkem terénního programu, tzn. zajištění aktivit při kontaktní a sociální práci terénních sociálních pracovníků. V rámci projektu jsme realizovali tyto aktivity:
V červnu (10.6.2015) jsme realizovali společný úklid veřejného prostranství v lokalitě kolem ulice Makarenkova a Mírova. Úklidu se zúčastnilo 33 dětí (17 kluků a 16 holek). Součástí úklidových prací byla také beseda o tom, jak by měli děti správně třídit odpad. Při úklidu jsme naplnili cca 30 pytlů. Při akci jsme spolupracovali s Technickými službami města Karviná, které přistavili na místo odpadový kontejner.
Na konci června (29.6.2015) jsme uskutečnili Turnaj ve fotbale. Spolupracovali jsme s místní základní školou ZŠ Družby, od které jsme si na jedno odpoledne zapůjčili fotbalové hřiště. Do turnaje se přihlásilo 7 týmu, které pojaly 45 hráčů. Tyto týmy měly také početné fanoušky, takže dohromady se akce zúčastnilo 65 dětí a mladých lidí. Na turnaji se hrálo systémem „každý s každým“, ze kterého vyšel vždy jeden vítěz, který si to rozdal s vítězem z další dvojce. Pro týmy, které se umístily na prvních třech místech, jsme měli připravené ceny.
Na začátku srpna (6.8.2015) jsme připravili první komunitní akci Čajovna a kavárna v ulicích (tato aktivita předchází aktivitu „filmový večer“, který chceme realizovat na konci srpna z důvodu pozdějšího stmívání a také jako „tečku“ za koncem prázdnin před nástupem do školy). Počasí pro tuto akci nebylo nejpříznivější (35oC), takže jsme operativně vytvořili ledovou čajovnu a nabízeli ledové čaje a ledovou kávu. Dětí a mladých lidí dorazilo hojně, dospělých už bylo méně, jednak kvůli velkému vedru a taky spousta z nich sledovala celou akci z oken svých příbytků, kde byli alespoň trochu schováni před sluncem.
Pro děti a mladé lidi byly připraveny různé hry (omalovánky, karty atd.). Na konci všichni společně vytvořili z prstových barev plakát.
V současné chvíli jsme do projektu zapojili 45 kluků a 44 holek (jedná o celkový počet dětí, kterým byly rozdány projektové kartičky).

Autor: Veronika Bukovská Čas vydání: 13:20 14.09.2015