slezká diakonie logo

Všechno má svůj čas.

rp

ZŘIZOVATEL: SCEAV
PROVOZOVATEL: Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín, 737 01
ustredi@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz
tel.: 558 764 333. Fax: 558 764 301
Číslo účtu u Komerční banky, a. s.: 23035791/0100
IČ: 654 685 62
Poradna rané péče EUNIKA
Masarykovo náměstí 6
Karviná - Fryštát
733 01
Telefon
731 670 761 (vedoucí rané péče)
739 684 916 (poradkyně tané péče)
E-mail
vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz
poradce.rp@slezskadiakonie.cz
Tým pracovníků
Bc. Eduard Strzelec, DiS. - vedoucí rané péče
Bc. Lucie Lenfeldová - poradce rané péče