slezká diakonie logo

MÍT POCHOPENÍ PRO NOUZI DRUHÝCH, UJÍMAT SE BÍDY DRUHÝCH, BÝT OHLEDUPLNÝ A CHÁPAJÍCÍ.

logo

Časový rámec poskytování sociální služby

- Sociální služba je poskytována nepřetržitě.
- Doba určená pro jednání se zájemcem o službu, s veřejností, orgány státní správy a samosprávy a jinými státními institucemi: pondělí-pátek od 8 hod - 14:30 hod.