slezká diakonie logo

MÍT POCHOPENÍ PRO NOUZI DRUHÝCH, UJÍMAT SE BÍDY DRUHÝCH, BÝT OHLEDUPLNÝ A CHÁPAJÍCÍ.

logo

Kontakt a lidé

SÁRA Petrovice u Karviné
čp.616, Petrovice u Karviné, PSČ: 735 72

telefon:
NON STOP linka: 734 183 890
vedoucí sociální služby: 605 292 991
sociální pracovníci: 734 183 889, 734 183 888
e-mail:
vedoucí sociální služby: vedouci.ad@slezskadiakonie.cz
sociální pracovník: sara@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz

Zřizovatel:
Slezská církev evangelická a.v.

Poskytovatel:
Slezská diakonie
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
e-mail:
ustredi@slezskadikonie.cz
Bankovní spojení: 23035791/0100
IČ: 65468562