slezká diakonie logo

HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením

Život se nepíše, život se žije...

Domov pro osoby se zdravotním mentálním postižením

 

Sazebník úhrad za poskytované služby ve středisku HOSANA Karviná od 01. 04. 2022

Peníze

Ubytování

Dvoulůžkový pokoj: 180 Kč/os./den Dvoulůžkový pokoj.

Jednolůžkový pokoj: 195 Kč/den Jednolůžkový pokoj

V případě absence hradí uživatel 100% výše úhrady za ubytování/den.

Strava

Jídlo

V pracovní dny: 146 Kč/os./den

V sobotu, neděli a ve dnech pracovního klidu: 168 Kč/os./den


Za poskytnutí pomoci dle individuálních potřeb

= úhrada ve výši přiznaného příspěvku na péči

Pomoc
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Bez úhrady Neplatí se

Poskytnutí základního sociálního poradenství
Informace

Za poskytnutí fakultativní činnosti

Doprava vozidlem poskytovatele v případě potřeby = 11 Kč/km

Používání telefonní linky poskytovatele pro soukromé účely osoby = 5 Kč/min.