slezká diakonie logo

EFFATHA Karviná,
sociálně terapeutické dílny

Kdo začal, půl díla vykonal.

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením

 

Seznam veřejných služeb v regionu

.INFORMAČNÍ SYSTÉM KARVINÁ

.Registr poskytovatelů sociálních služeb

.HOSANA Karviná
Pobytová služba pro osoby s mentálním postižením.
Lázeňský park 463, 73503 Karviná - Darkov

.RÚT sociální rehabilitace
Poskytuje osobám se zdravotním postižením individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se, seberealizovat a najít uplatnění v pracovním i osobním životě.

. Občanská poradna Karviná
Poskytování poradenství občanům tak, aby netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

.Sociální služby Karviná

Pečovatelská služba, denní stacionář, terénní programy,...

.Centrum psychologické pomoci
Telefonickou krizovou pomoc poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně.

.Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Poradna Ostrava - poradenství zaměřené na uživatele sociálních služeb.

.InternetPoradna.cz
E-Linka - kontakt s odborníky probíhá formou "chatu" mezi Vámi a pracovníkem linky důvěry.


.Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
Poskytuje individuální pomoc osobám se zdravotním postižením při zmírňování a překonávání potíží a překážek, které musí v důsledku svého zdravotního postižení překonávat. Centrum podporuje integraci těchto osob tak, aby měli možnost nezávisle žít ve svém přirozeném prostředí a mohli se plnohodnotně zapojit do běžného života.

. Galaxie
Kašparova 2978, 73301 Karviná - Hranice
tel.: 603 734 223, 596 347 845, email: galaxie.karvina@atlas.cz

.Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice
Krajská organizace Moravskoslezský kraj
Organizace hájící práva a zájmy lidí s mentálním a kombinovaným postižením


SpolupráceDobrovolnické centrum Slezské diakonie
S centrem spolupracujeme v rámci programu Dobrovolnictví ve střediscích Slezské diakonie. Dobrovolníci působí zejména jako společníci klientů.