slezká diakonie logo

Přinášíme naději rodinám v Karviné a Orlové

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rozhlédneme-li se kolem sebe, vidíme svět plný shonu. Svět zaměřený na výkon. Svět, poháněn nejmodernější technologií. Svět, ve kterém ubývá osobní komunikace, setkání člověka s člověkem. Vzrůstá násilí, agresivita. Ztrácí se základní lidské ctnosti, dobrota, přátelství, pomoc. Ztrácí se respekt člověka vůči člověku. Úcta k druhému i rodině se dostává do pozadí. Stále častěji se hovoří o krizi současné rodiny.

Služba Slezské diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová je důležitá tím, že usiluje o zlepšení rodinné situace sociálně potřebných obyvatel Karviné a Orlové a podporuje je v aktivizování vlastních sil. Sociální asistence je poskytována rodině po dobu maximálně 2 let.

Sponzorství SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi-samospráva okolních obcí

rok 2016

________________________________________

Město Orlová, dotace ve výši 20.000,-

Magistrát města Karviná, dotace ve výši 180.000,-

Děkujeme za vaši podporu a pomoc při poskytování potřebných sociálních služeb