slezká diakonie logo

Přinášíme naději rodinám v Karviné a Orlové

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová

Poslání SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová Slezské diakonie v Karviné a Orlové doprovází rodiny s dětmi na cestě k řešení jejich problémů, které souvisí s tíživou sociální situací, zadluženosti, výchovou dětí, bydlením. Naše terénní aktivizační služba podává lidem potřebné informace a podporu k tomu, aby svůj problém byli schopni vyřešit vlastními silami, uměli hájit svá práva a zároveň dostát svým povinnostem.

Cíle

Cílem naší služby je snižovat dopad již vzniklých sociálních problémů v rodinách, a tím zlepšit jejich situaci, zejména: •Dále nezvyšovat zadluženost rodiny a podpořit ji při plnění finančních závazků •Řešit výchovné problémy dětí, aby mohly vyrůstat ve vlastní rodině •Zlepšovat školní prospěch dětí •Zachovat vhodné bydlení •Zvyšovat informovanost o možnostech řešení sociálních problémů

Nabízíme tyto služby:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: např. pomoc při školní přípravě, nácvik vedení hospodaření a udržování domácnosti, volnočasové aktivity s dítětem, doprovod na úřad, školská zařízení, pomoc při sestavení splátkového kalendáře, podpora při hledání vhodného zaměstnání apod.) •Sociálně terapeutické činnosti: Psychická podpora apod. •Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím: Poskytování informací, doprovod dětí do školy, k lékaři, zprostředkování komunikace rodiny se soudy, policií, úřady, školou, lékaři, zařízení ústavní výchovy apod. •Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Např. pomoc při založení bankovního účtu, při zajištění dětského tábora, pomoc se sepsáním žádosti, podání, práce na změnách, aby nedošlo k odebrání dětí z rodiny atd. •Sociální poradenství: Rady, informace, doporučení, legislativní podmínky, náležitosti podání, práva a povinnosti atd.

Komu je služba určena

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová je určená rodinám s nezletilými dětmi, které žijí v Karviné a Orlové a přilehlých obcích (Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava, Petřvald, Doubrava). Rodiny se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat (hrozící vystěhování z dosavadního bydlení, nezaměstnanost, zadluženost, výchova dětí).

Konkrétní podpora se děje přímo v domácnosti uživatele a spočívá v poskytování:

 1. rozhovorů a konzultací problémů rodiny s odborným pracovníkem naší služby
 2. podpory při sestavení splátkové kalendáře a šetrného rodinného rozpočtu
 3. podpory při vedení domácnosti (denní režim spojený s povinnostmi rodiny, úklid, vaření aj.).
 4. informací při prosazování práv a zájmů rodiny
 5. pomoci při jednání s institucemi a úřady v Karviné a Orlové
 6. podpory při vyhledávání pracovních příležitostí
 7. doučování dětí a zlepšování školního prospěchu dětí
 8. námětů pro efektivní využití volného času dětí i dospělých
 9. Zásady služby

  • bezplatnost – služby jsou poskytovány bezplatně, uživatel hradí pouze výlety • diskrétnost – pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí dle zákona o sociálních službách • rovné zacházení – služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, apod. • respektování uživatele – respekt k názoru a vůli uživatele ohledně zvoleného řešení • individuální přístup – každý je vybaven jinými schopnosti, dovednostmi a potřebami

 

Služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.