slezká diakonie logo

BÝT ON LINE znamená
                  BÝT DOSTUPNÝ A NABLÍZKU

Streetwork On Line - terénní pracovník

Statutární město Karviná
Ministerstvo práce a sociálních věci ČR
Moravskoslezský kraj

Nadace OKD