slezká diakonie logo

BÝT ON LINE
znamená
BÝT DOSTUPNÝ A NABLÍZKU

Klub On Line

Týden NZDM v klubu On Line

Být On Line znamená být dostupný a nablízku.
Toto jednoduché motto vyjadřuje naši každodenní práci s dospívajícími v nízkoprahovém klubu On Line ve městě Karviná. Zde vytváříme otevřený a bezpečný prostor pro setkávání mladých, kterým nabízíme podporu a pomoc v obtížných životních situacích.
Ve spolupráci s Českou asociací streetwork (ČAS) jsme se i letos připojili do celorepublikové akce „Týden nízkoprahových klubů“, která proběhne ve dnech od 20. – 26. 9. 2010. Cílem této akce je ukázat široké veřejnosti, co se děje v nízkoprahových klubech. Programovou nabídkou v tomto týdnu chceme představit šíři činností, které mohou vyplňovat dění v klubu. Společně s našimi uživateli uspořádáme BEATBOX session a turnaj ve stolním fotbálku. Součástí bude také tématická beseda s názvem „KIC, co nevezmeš zpět“ zaměřená na prevenci HIV/AIDS. Dne 23.9. od 14 do 19 hod. otevřeme klub všem, kteří chtějí vědět a vidět víc, např. minivernisáž výtvarných prací našich uživatelů. Po celou dobu budou návštěvníkům k dispozici pracovníci k rozhovorům a prohlídce. Vstup zdarma. Najdete nás na ulici Fryštátské 168. Tým On Line www.onlinekarvina.cz

Autor: Tým On Line Čas vydání: 09:46 17.09.2010