slezká diakonie logo

HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením

Život se nepíše, život se žije...

Domov pro osoby se zdravotním mentálním postižením

 

Dobrovolnictví ve středisku HOSANA Karviná

 

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. D
obrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.

Středisko Slezské diakonie
HOSANA Karviná
HLEDÁ DOBROVOLNÍKY
pro dospělé lidi s mentálním postižením.


Člověk s mentálním postižením potřebuje pomoc
a dobrovolník mu může umožnit dělat věci,
které by si přál, jak a kdy chce.

Kdy?
V týdnu či o víkendu a i jindy v průběhu celého roku.

Dobrovolníkům nabízíme:
- informace o poslání a činnosti organizace
- informace o činnosti, kterou byste chtěl/a vykonávat
- činnost, která by naplňovala vaše očekávání
- spolupráci s koordinátorem dobrovolníků
- zaškolení a výcvik
- supervizi (setkání, na kterém můžete sdělit své pocity, úspěchy, problémy)
- právo říct ne, nebude-li činnost vyhovovat vašim zájmům a schopnostem
- morální ohodnocení dobře vykonané činnosti
- pojištění pro výkon dobrovolnické činnosti pro případ odpovědnosti za škody
- získání podkladů pro závěrečné práce
- právo požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebujete

Od dobrovolníků očekáváme:
- splnění úkolů, ke kterým jste se zavázal/a
- spolehlivost
- nezneužívání projevené důvěry
- znalost svých časových možností a osobních limitů (zdravotních aj.)
- ochotu být týmovým hráčem
- ochotu ztotožnit se s posláním organizace a organizaci navenek prezentovat
- vedení volnočasových aktivit

Máte chuť darovat svůj čas? Máte chuť někomu pomáhat?
Chcete být někomu společníkem?
Nalákali jsme vás?

Zkontaktujte nás