slezká diakonie logo

Přinášíme světlo
                  do života potřebných…

Top logo

Vedení oblasti

Vedoucí oblasti:
Ing. Bc. Milana Bakšová

Telefon: 596 325 621, 603 416 882
e-mail: m.baksova@slezskadiakonie.cz

Vzdělání:
Slovenská technická univerzita Bratislava Ostravská univerzita Ostrava - Centrum dalšího vzdělávání, učitelství odborných předmětů na středních školách Ostravská univerzita Ostrava - Pedagogická fakulta
Studijní obor: speciální pedagogika

Zaměstnání ve Slezské diakonii:

listopad 1999 - červen 2000: školní asistent v rámci projektu Schoolworker
září 2000 - prosinec 2003: vedoucí střediska Osobní asistence, vedoucí Projektů terénních služeb
leden 2004 - prosinec 2004: vedoucí Úseku poradenství a městské misie
leden 2005 - dosud: vedoucí Oblasti Karvinsko

Hlavní náplň práce:
- metodicky a organizačně řídí střediska oblasti
- jedná s představiteli samosprávy a dalších institucí v zájmu rozvoje sociálních služeb
- zodpovídá za zavádění standardů kvality do praxe ve střediscích oblasti
- svolává porady vedoucích pracovníků oblasti
- kontroluje práci vedoucích pracovníků a ekonomky oblasti
Ekonomové oblasti: Ing. Lada Pluhařová, Ing. Martin Švéda

Hlavní náplň práce:
- odpovídají za řádné a přesné zpracování rozpočtů všech zařízení oblasti
- spolupracují v řízení financí úzce s vedoucími pracovníky jednotlivých služeb oblasti
- provádějí vyúčtování projektů a dotací v úzké spolupráci s vedoucími pracovníky jednotlivých služeb oblasti