slezká diakonie logo

BÝT ON LINE znamená
                  BÝT DOSTUPNÝ A NABLÍZKU

Streetwork On Line - terénní pracovník

Výlet do Zoo

"6ka" pojede do ZOO

V úterý 25.8.2009 se děti - uživatelé služby Streetwork On Line, programu 6ka - a streetworkerky vydají na dobrodružnou cestu do ZOO v Ostravě.

Proč dobrodružnou? Některé z dětí ještě nikdy nejely vlakem či neviděly cizokrajná zvířátka. V rámci výletu mají pro děti pracovnice připravenou znalostní soutěž, děti budou mít za úkol zodpovědět otázky týkající se zvířat žijících v Zoo.

Autor: Čas vydání: 13:53 19.08.2009