slezká diakonie logo

Na problémy nejste sami...

 

Občanská poradna Karviná

 

 

Zásady OBČANSKÉ PORADNY Karviná

 

Zásady občanského poradenství

Z podstaty druhu poskytované služby, tedy odborného sociálního poradenství, vycházejí tyto zásady:

- bezplatnost - občanské poradenství je zásadně bezplatné,

- diskrétnost - uživatel služby může vystupovat anonymně,

- nestrannost - služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu;
bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradců,

- nezávislost - občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.