slezká diakonie logo

Všechno má svůj čas.

rp

Důstojnost
Respektujeme individualitu rodiny.
S kadou rodinou jednáme vždy s respektem a vážností k jejím potřebám, kulturním, sociálním a výchovným zvyklostem.
Prostor pro poskytování ambulantní formy služby raná péče je zařízen s ohledem na důstojnost uživatele.

Individuální přístup
Pracovník přistupuje k rodinám individuálně. Flexibilita v přístupu vychází z potřeb rodiny, nepříznivosti sociální situace, zvyklostí rodiny aj.

Partnerství
Při poskytování služeb rané a při individuálním plánování je rodina rovnocenným členem týmu.

Respekt k soukromí
Pracovník navštěvuje rodiny jen po předchozí domluvě, jeho návštěvy jsou ohlášené. V domácnosti rodiny pracovník nevstupuje do místností, kde jej rodina výslovně nepozvala. Veškeré informace o uživateli jsou shromažďovány a dalším subjektům poskytovány pouze s jeho výslovným souhlasem.
Dokumentace je vedena v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Nezávislost
Služba rané péče podporuje u rodiny nalézání a využívání vlastních zdrojů ke zvládání situace, ve které se nachází. Služby jsou uživateli poskytovány takovým způsobem, aby nečinily rodinu závislou na rané péči.

Právo volby
Rodina se rozhoduje pro využívání či ukončení služby raná péče a spolurozhoduje o jejím konkrétním rozsahu a tvorbě individuálního plánu.

Kontinuita péče
V případě ukončení péče je rodina seznámena s návaznými službami a je jí nabídnuto jejich zprostředkování.

Princip přirozenosti prostředí
Služba raná péče je zejména poskytována rodinám v jejich přirozeném prostředí.
Poradce rané péče volí takové pracovní postupy a metody, které podporují a posilují přirozené prostředí v rodině takovým způsobem, kde je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně třeba.
Pracovník si s uživatelem domlouvá konzultace s ohledem na běžný chod, rytmus a potřeby rodiny.