Změna provozních dní terénního programu pro uživatelé drog | Slezská diakonie - Oblast Karvinsko
slezká diakonie logo

BÝT ON LINE znamená
                  BÝT DOSTUPNÝ A NABLÍZKU

Streetwork On Line - terénní pracovník

Změna provozních dní terénního programu pro uživatelé drog

U terénního programu pro uživatelé drog dochází od 9.5.2016 ke změně provozních dní, a to takto: pondělí - 10-15 hod., středa a čtvrtek - 14-19 hod.

Autor: Čas vydání: 08:16 05.05.2016