slezká diakonie logo

Na problémy nejste sami...

 

Občanská poradna Karviná

 

 

Zplnomocňování uživatelů OBČANSKÉ PORADNY Karviná

 

Občanské poradenství je charakteristické způsobem práce se zájemcem o službu, resp. uživatelem služby, zplnomocňováním uživatele a komplexním přístupem k uživateli a jeho situaci.

Pracovník podá uživateli v průběhu poradenského procesu potřebné a dostupné informace takovým způsobem, aby svůj problém byl schopen vyřešit vlastními silami, dokázal nést odpovědnost za své konání, uměl hájit svá práva a zároveň dostát svým povinnostem. Respektuje přitom schopnosti a dovednosti jednotlivých uživatelů a vychází také z konkrétní situace. V případech, jejichž charakter to umožňuje, jsou uživateli nabízeny různé varianty nebo postupy řešení, přičemž pracovník ponechává konečné rozhodnutí a řešení situace plně na uživateli.

Uživatel je tedy podporován k samostatnému jednání. Poradna usiluje o to, aby občan, dostane-li se ve svém dalším životě do obdobné problémové situace, byl schopen využít své předchozí zkušenosti s řešením. Tuto zkušenost by však nezískal, pokud by za něj jeho problém vyřešil sociální pracovník, nikoli on sám. Uživatel je tak doprovázen na cestě k řešení problémů.

Vedoucí poradny pak prostřednictvím  kontrol záznamových archů ověřuje, zda pracovníci respektují názor uživatelů a poskytují jim prostor pro uplatnění vlastní vůle.